Nabídka dopravy pro města a obce

Nejnovější technologie nám umožňuje od základu změnit, jak přemýšlíme nad dopravní obslužností. V oblastech, kde je to přínosné, doplňujeme prostředky městské a příměstské hromadné dopravy. Motivujeme rezidenty nechávat auta doma, zajišťujeme bezpečnou dopravu dětem a odstraňujeme tak bariéry mladým rodinám, jako je vlastnění dvou aut v okrajových částech města nebo vysoké náklady na život v centru.

Věříme, že se nám tím podaří výrazně zlepšit mobilitu ve městech a okolí a že výsledkem budou nejen nižší emise, úspora pohonných hmot, ale také zvýšení životní úrovně obyvatel. Dobrá dopravní obslužnost často rozhoduje o ekonomickém růstu a spokojenosti rezidentů.S ProfiMobility se města i obce nebudou potýkat s přeplněnou dopravou.