Entries by Jakub Čermák

Ekonomické a ekologické řešení přepravy zaměstnanců

Máme za sebou tři měsíce karantény a mnoho firem si díky tomu začíná uvědomovat, že zbytečné plýtvání penězi v této době skutečně není zapotřebí. Vozová flotila je jednou z položek, na které firmy mohou ušetřit až dvě třetiny dosavadních nákladů. Jak vyšlo najevo z nedávné analýzy společnosti Xmarton, průměrná česká firemní auta najedou denně jen […]

Flexibilní fleety vozidel v nejisté době

Mohlo by se zdát, že krize COVID-19 byla pro sdílenou mobilitu smrtelnou ranou. Ovšem podle Raphaëla Gindrata, generálního ředitele a spoluzakladatele Bestmile, se prý můžeme těšit na něco mnohem zajímavějšího – vedlejší produkty této krize, které jsou příslibem zářnější budoucnosti sdílené dopravy. Nejprve to vypadalo, že krize COVID-19 udělí sdílené mobilitě smrtelnou ránu. Protože lidé […]